Postrach ubezpieczycieli

Jednak stopniowo sytuacja ta ulega zmianie za sprawą działalności firm, takich jak Beker Polska. Jest to firma prawnicza, która zajmuję się wypłatą odszkodowania z tytułu OC opłaconego przez sprawcę na rzecz osoby poszkodowanej. Następnie firma ta przeprowadza w drodze negocjacji lub spraw sądowych odzyskanie poniesionych kosztów od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody komunikacyjnej. To ogromny komfort dla poszkodowanych, którzy szybko otrzymują pełną rekompensatę oraz unikają toczenia sporu z ubezpieczycielem.


BEKER POLSKA Sp. z o. o.
Podstolińska 3
60-328 Poznań
tel. +48 502 303 983