A&K Virtus - Księgi handlowe

Ustawa o rachunkowości określa warunki prowadzenia ksiąg handlowych, niezbędnych w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich osób fizycznych, a także spółek prawa handlowego, spółek osobowych prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Aby ułatwić pracę takim podmiotom, biuro księgowe A&K Virtus zawarło prowadzenie takich ksiąg w swojej ofercie. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej http://www.akvirtus.com.pl/ksiegi-handlowe.


A&K Virtus
Pustola 36
01-107 Warszawa